Op dinsdag 24 maart heeft SBN haar centra en wedstrijdleiders geïnformeerd omtrent de openstaande evenementen en de reguliere competitie. Alle SBN activiteiten zijn met ingang van die datum tot 1 juni a.s. afgelast. SBN probeert continue te balanceren tussen het gezondheidsaspect en weer de gelegenheid te geven tot sport. Voor de SBN Eredivisie heeft SBN de afgelopen periode diverse scenario’s geanalyseerd waarin alle belangen zorgvuldig zijn afgewogen, om zo tot een gedegen oplossing te komen

In samenspraak met de Eredivisiemanagers, en vanuit kennisdeling met andere bonden – georganiseerd door NOC*NSF –  heeft SBN besloten om de Heren Eredivisie stop te zetten. Het seizoen zal daarmee niet uitgespeeld worden en per direct worden beëindigd. Voor de Heren Eredivisie kende het programma nog vier resterende speelrondes. SBN ziet onvoldoende mogelijkheden om de resterende vier speelrondes uit te spelen met te veel onzekerheden in Nederland en buitenland.

Voor de Dames Eredivisie resteerde nog maar één speelronde, binnen deze competitie ziet SBN voldoende mogelijkheden om de competitie te volbrengen. In lijn met de reguliere competitie gaat SBN samen met de Eredivisie Managers op zoek naar een geschikte datum om de Dames Eredivisie uit te spelen. Deze intentie is op basis van het feit dat de maatregelen van de overheid hier weer ruimte toe geven.

 

Landskampioen en promotie/degradatie Eredivisie

SBN zal de komende weken in kaart brengen welke gevolgen de Coronacrisis heeft m.b.t. de promotie/degradatie van de reguliere competitie. Het wel/niet toewijzen van een kampioen en/of degradant voor de Eredivisie zal SBN in de komende periode eveneens analyseren. SBN wordt in deze situatie bijgestaan door de werkgroep ‘Competities’ waarin alle sportbonden van Nederland participeren en is opgezet door NOC*NSF. SBN trekt hierin gezamenlijk op en zal samen SBN met een beslissing komen. Zodra er duidelijkheid is over de promotie/degradatie regeling van de reguliere competities, zal SBN zich ook uitspreken over de SBN Eredivisie. Dit zal naar verwachting medio mei zijn.